Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (“Hizmetler”) kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler size sağlayıcı tarafından sağlanır. Hizmetlerin kullanımı, bu Kullanım Koşullarını kabul etmenize bağlıdır. Lütfen dikkatlice okuyunuz. Çeşitli farklı hizmetler sunuyoruz. Bu nedenle, ek koşullar veya ürün gereksinimleri (örneğin minimum yaş) geçerli olabilir. Bu tür ek şartlar, ilgili hizmetlerle bağlantılı olarak sağlanacak ve bu hizmetleri kullandığınızda bizimle olan kullanıcı ilişkinizin bir parçası haline gelecektir. Lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun. Platformu kullanarak ve/veya bir kullanıcı hesabı kaydederek bu kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, platformumuzu kullanmayın.

1. Tanımlar

1.1 Aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:
Mülkiyet hakları: Patentler, buluşlardaki haklar, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, işletme adları ve alan adları, ticari takdim şekillerindeki haklar, iyi niyet ve yanlış markalama için dava açma hakkı, tasarımlardaki haklar, bilgisayar yazılımları, veri tabanları, gizli bilgileri (know-how dahil) kullanma ve bunların gizliliğini koruma hakkı ve her durumda diğer tüm Fikri Mülkiyet Hakları, Fikri mülkiyet herhangi bir şekilde tescil edilmiş olsun ya da olmasın ve verilen tüm başvurular ve haklar, yenilemeler veya uzatmalar ve bu haklara dayalı bir talebin önceliğinin ileri sürülmesi ve şu anda veya gelecekte dünya çapında var olan veya var olacak tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri dahil olmak üzere. Grup Şirketi: §§ 15 et seq anlamında Teklif Sahibine bağlı herhangi bir şirket. AktG.

İçerik: Metin, bilgi, veri, görüntü, fotoğraf, çizim veya tipografik tasarım içeren her türlü materyal/eser; herhangi bir ortamda ve herhangi bir biçimde İcracı tarafından üretilen/yaratılan ve bize sunulan ve daha sonra İcracı tarafından Kullanıcıların kullanımına ödeme karşılığında sunulmak üzere yayınlanan her türlü ses veya video materyali.

Kullanıcı: Münferit durumda aksi düzenlenmedikçe, içeriğin son müşterileri ve icracılar.

Kullanıcı hesabı: Bir kullanıcı veya icracı tarafından oluşturulan bir hesap.

İcracı: İçeriği kendisi üreten, platforma ileten ve burada ücretsiz veya ödeme karşılığında münhasır olmayan bir şekilde daha fazla kullanım için Sağlayıcıya sunan bağımsız bir gerçek veya tüzel kişi. Sağlayıcı teklif edilen içeriği reddedebilir.

Jetonlar: Jetonlar, bir Kullanıcı tarafından işlevlerin ve hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bir Gerçekleştirici tarafından içerik ve hizmetlerin sağlanması için hesaplama ve ölçüm birimleridir. Belirteçlerin kullanımından Kullanıcı ve İcracı arasında doğrudan bir yasal ilişki doğmaz.

1.2 Maddelere veya eklere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe Kullanım Koşullarının maddeleri ve ekleridir.

1.3 Kullanım Koşulları kapsamındaki belirli eylemlerden kaçınma yükümlülüğü, söz konusu eylemlerin üçüncü taraflarca gerçekleştirilmemesi yükümlülüğünü de içerir.

2. Bir kullanıcı hesabının kaydedilmesi

Kullanıcılar ve icracılar, platformun işlevlerini ve hizmetlerini kullanabilmek için bir kullanıcı hesabı açarak platforma kaydolmalıdır. Buna ek olarak, platformun bireysel işlevleri ve hizmetleri ücrete tabidir ve yalnızca önceden ödeme yapıldıktan sonra kullanılabilir.

2.1 Bir kullanıcı hesabı açarken, kullanıcılar zorunlu bilgileri doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. Sağlayıcı, uygun belgeleri sunarak bu bilgileri teyit ettirme hakkını saklı tutar.

2.2 Sanatçı olarak kayıt için daha fazla bilgi gerekmektedir. Bu özellikle İcracının sunduğu hizmetler ve/veya oluşturduğu içerik için bir kredi ödenmesini istediği durumlar için geçerlidir. Bu bağlamda, Sağlayıcı, isim, banka bilgileri, ödeme tutarı ve diğer veriler dahil olmak üzere ödemeleri yetkili vergi makamlarına bildirmekle yükümlü olduğunu açıklığa kavuşturur.

2.3 Platformun bu Kullanım Koşulları kurallarına aykırı kullanımı, kullanıcı hesabının derhal silinmesine neden olabilir.

2.4 Üçüncü bir tarafa bir kullanıcı hesabına erişim izni verilemez.

3. kullanın

3.1 Kullanıcı, Sağlayıcının hizmetleri için geçerli olan yönergelere uymakla yükümlüdür.

3.2 Kullanıcı, Sağlayıcının hizmetlerini kötü niyetli bir şekilde kullanamaz. Örneğin, kullanıcının hizmetlere müdahale etme veya hizmetlere sağlayıcı tarafından sağlanan kullanıcı arayüzü dışında ve şartnamelere uygun olarak herhangi bir şekilde erişme yetkisi yoktur. Kullanıcı, sunulan hizmetleri yalnızca yasal olarak izin verilen kapsamda kullanabilir. Kullanıcı bu Kullanım Koşullarını veya Yönergeleri ihlal ederse veya Sağlayıcı şüpheli suistimalleri araştırırsa, Sağlayıcı Kullanıcıya Hizmetlerin sağlanmasını askıya alabilir veya sonlandırabilir.

3.3 Kullanıcı, Hizmetleri kullanarak Hizmetler veya İçerik üzerinde herhangi bir telif hakkı veya mülkiyet hakkı elde etmez. Kullanıcı, hak sahibinin rızası olmadıkça veya başka bir şekilde bu tür bir kullanım hakkına sahip olmadıkça hizmetlerdeki içeriği kullanamaz. Bu Kullanım Koşulları Kullanıcıya Hizmetlerde kullanılan herhangi bir ticari markayı, marka unsurunu veya logoyu kullanma hakkı vermez. Hizmetlerde veya Hizmetlerle bağlantılı olarak görüntülenen yasal bildirimler kaldırılamaz, gizlenemez veya değiştirilemez.

3.4 Hizmetlerde, Sağlayıcıdan kaynaklanmayan İçerik görüntülenir. Bu içerik tamamen onu kullanıma sunan kişinin sorumluluğundadır. Sağlayıcı bunları kendisininmiş gibi kabul etmez. Sağlayıcı, içeriği yasadışılık veya yönergelerin ihlali açısından kontrol etme hakkını saklı tutar. Sağlayıcı, politikalarımızı veya yürürlükteki yasaları ihlal ettiğine makul ölçüde inanması halinde içeriği kaldırabilir veya görüntülemeyi reddedebilir.

3.5 Bazı hizmetler mobil cihazlarda da mevcuttur. Lütfen bu hizmetleri dikkatinizi dağıtacak ve trafik kurallarına veya güvenlik düzenlemelerine uymanızı engelleyecek şekilde kullanmayın.

4. İçindekiler

4.1 Kullanıcılar, bu içeriğin kabul edilemez olmaması koşuluyla, veri girişi için sağlanan giriş pencereleri aracılığıyla platforma veri girme hakkına sahiptir.

4.2 Aşağıdaki içerikler kabul edilemez

(a) tehdit edici, karalayıcı, yıkıcı, ırkçı nefreti körükleyici, ayrımcı, tehdit edici, saldırgan, kışkırtıcı, saygısız, yabancı düşmanı veya cezai açıdan ilgili, veri koruma haklarını ihlal eden veya başkalarına sıkıntı veya rahatsızlık verme ihtimali olan;

b) üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek;

c) Kullanıcının gerekli kullanım, yararlanma ve yayınlama haklarına sahip olmadığı;

d) sağlayıcının platformu dışındaki üçüncü taraf teklifleri için kabul edilemez bir şekilde reklam içermelidir;

e) reşit olmayanlar için zararlıdır;

f) dünyanın herhangi bir ülkesinde cezai bir suç olarak kabul edilecek, hukuki sorumluluk doğuracak veya başka bir şekilde yasaları ihlal edecek veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek davranışları oluşturan veya teşvik eden.

4.3 Gerekirse Sağlayıcı, bu Kullanım Koşullarının veya yasaların ihlallerinin kovuşturulmasında soruşturma makamları ve diğer organlarla işbirliği yapacak ve bu kapsamda veri koruma beyanı çerçevesinde bilgi ve verileri aktaracaktır.

5. jetonlar

5.1 Ödemeye tabi işlevler, hizmetler ve içerikler önceden ödeme yapıldıktan sonra kullanıcılara sunulur. Bu amaçla, kullanıcı kendisine jeton şeklinde gösterilen bir kredi yükler.

5.2 Eğer İcracı Sanatçı ödeme karşılığında Platform’a içerik sunar ve Platform da bu içeriği kullanırsa, İcracı Sanatçı Platform tarafından elde edilen gelirlerden ilgili İcracı Sanatçı yönergelerine uygun olarak pay alacaktır. Elde edilen ancak henüz ödenmemiş gelir paylaşımı miktarı birim token cinsinden ifade edilir. Uzlaşma amacıyla, tokenlerin toplamı ödeme tutarının para birimine dönüştürülür ve buna göre ödenir.

6. hileli eylemler

6.1 Sağlayıcı hiçbir koşul altında hileli eylemlere müsamaha göstermeyecektir. Sağlayıcının görüşüne göre, bir Kullanıcı Sağlayıcıyı, bir Grup Şirketini ve/veya başka bir Kullanıcıyı herhangi bir şekilde dolandırmaya teşebbüs etmişse (örneğin çalıntı kredi kartları, sahte hesap bilgileri veya diğer hileli faaliyetler (ters ibraz veya bir ödemenin başka bir şekilde iadesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya yasaklanmış işlemler (kara para aklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yoluyla hileli ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), (çalıntı kredi kartı kullanımı, sahte hesap bilgileri, hesap bilgilerinin kötüye kullanımı veya diğer hileli faaliyetler (ters ibraz veya bir ödemenin başka bir şekilde iadesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya yasaklanmış işlemler (kara para aklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)) veya Kullanıcının depozitosu herhangi bir nedenle Kullanıcının bankası tarafından tanınmazsa/işlem görmezse, Sağlayıcı Kullanıcının hesabını derhal geçerli olmak üzere askıya alma ve/veya feshetme ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalar uyarınca mevcut olan her türlü yolla kötü borçları tahsil etme hakkını saklı tutar (i) Kullanıcı’nın banka hesabından veya kredi kartından borçlu olunan tutarın tahsil edilmesi ve (ii) borcun tahsil edilmesi için bir borç tahsilat kurumunun görevlendirilmesi. Bu durum, kullanıcının banka veya kredi kartı şirketindeki kredi notu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve sağlayıcının kullanıcının kişisel verilerini ilgili kurumlara iletmesini gerektirir.

6.2 Sağlayıcı, ilgili Kullanıcının Sağlayıcı, bir Grup Şirketi veya başka bir Kullanıcı aleyhine hileli bir eylemde bulunduğuna veya buna karıştığına makul olarak inandığı Kullanıcıların Token tutarlarının tamamını veya bir kısmını iptal etme ve alıkoyma hakkını saklı tutar.

7. Tazminat

7.1 Diğer haklara halel getirmeksizin, Kullanıcı tarafından bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen ihlal edilmesi durumunda, Sağlayıcı, Kullanıcı ile iş ilişkisini derhal sonlandırmak, Kullanıcının hesabına erişimi engellemek, Kullanıcının hesabını sonlandırmak, Kullanıcının hesabındaki tüm paraları alıkoymak ve/veya Kullanıcıya karşı yasal işlem başlatmak dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

7.2 Kullanıcı, bir Grup Şirketi olan Sağlayıcıyı, hissedarlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını, söz konusu Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını kısmen veya tamamen ihlal etmesinden kaynaklanan tüm avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere tüm iddialara, taleplere, yükümlülüklere, zararlara, kayıplara, masraflara ve harcamalara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul eder, herhangi bir yasanın veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarının ihlal edilmesi ve Platformun söz konusu Kullanıcı tarafından veya söz konusu Kullanıcının kayıt verileri ve şifresi aracılığıyla Platforma erişen herhangi bir kişi tarafından, söz konusu Kullanıcının rızası olsun veya olmasın, kullanılması.

8. Sorumluluk

8.1 Sağlayıcı ve tüm Grup Şirketleri, hissedarları, yöneticileri ve çalışanları (müştereken veya müteselsilen) Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, bu bilgilerin kullanımı veya performansından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir özel, arızi, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kullanım, veri veya kar kaybından kaynaklanan herhangi bir zarardan, bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir sözleşme hakkı, haksız fiil, ihmal veya başka bir yasa kapsamında ortaya çıkan veya herhangi bir tazminat yükümlülüğünden kaynaklanan herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü, her durumda, Kullanıcının Token satın almak için İnternet Platformunda bugüne kadar harcadığı toplam tutarla sınırlı olacaktır. Yetkili bir organ bu maddenin herhangi bir bölümünün uygulanamaz olduğunu beyan ederse, sorumluluk yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlandırılacaktır.

8.2 Sağlayıcı, zararın nedeni Sağlayıcı veya yasal temsilcisi ya da vekili tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar bir görev ihlaline dayandığı sürece sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır. Sağlayıcı aynı zamanda temel yükümlülüklerin hafif ihmalkarlıkla ihlalinden de sorumlu olacaktır. Bunlar, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan veya yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve kullanıcının düzenli olarak uyulmasına güvenebileceği yükümlülüklerdir. Ancak böyle bir durumda, Sağlayıcı yalnızca sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarardan sorumlu olacaktır; ancak Sağlayıcı, yukarıdaki cümlelerde belirtilenler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlalinden sorumlu olmayacaktır.

8.3 Bu Kullanım Koşullarında belirtilen tüm sorumluluk sınırlamaları, yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verilmesi durumunda, ürünün kalitesine ilişkin bir garantinin üstlenilmesini takiben bir kusur için ve hileli olarak gizlenen kusurlar durumunda geçerli olmayacaktır.

8.4 Platformdaki içeriğin kullanıcı tarafından kullanılması, donanım (cihazlar), yazılım veya verilerin servis işlerine, onarımlarına veya düzeltmelerine yol açarsa, bu masraflar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

9. İletim

Sağlayıcı, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda üçüncü bir tarafa devretme hakkını saklı tutar ve Kullanıcı bunu zaten kabul eder. Ancak, kullanıcının olağanüstü bir fesih hakkı vardır.

10. feragat

Sağlayıcının bu Kullanım Koşullarının ihlali nedeniyle herhangi bir hakkından feragat etmesi, herhangi bir hükmün daha sonraki ihlallerinden feragat ettiği veya bu Kullanım Koşullarının başka herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat ettiği anlamına gelmez.

11. Kullanım koşullarının değiştirilmesi

Bu Kullanım Koşulları Sağlayıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak her türlü değişiklik Sağlayıcının web sitesinde yayınlanacak, Kullanıcı Sağlayıcının hizmetlerini kullanmak istediğinde Kullanıcıya gösterilecek ve/veya Kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir. Kullanıcı, değişiklik bildirimini aldıktan sonra iki hafta içinde Kullanım Koşullarında yapılan değişikliğe itiraz etmezse, Kullanım Koşullarının değiştirilmiş versiyonu yürürlüğe girecektir. Kullanıcı kullanım koşullarındaki değişikliklere itiraz ederse, sağlayıcı kullanıcının gelecekte hizmetleri kullanmasını engelleyebilir ve bu bağlamda yasal ilişkiyi sona erdirebilir.